uvodni-IP-14-3.jpeg

Plošina bola dodaná spoločnosti, ktorá sa zaoberá správou a údržbou budov.

Prívesná plošina IP 14-3, bude pre túto spoločnosť veľkým pomocníkom pri ich každodennej práci, ako je čistenie odkvapov, opravy fasád.

Viac informácií o prívesných plošinách INREKA na telefónnom čísle +420 737 589 138.