Výmenné nadstavby

Medzi hlavnú výhodu výmenné (snímateľné) nadstavby patrí rýchla výmena plošiny za iný typ nadstavby.
Podvozok môže byť viacúčelovo využívaný - sypač, valník.

10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
traktoruvod

SYSTÉM KWS

  • prezentácia dočasnej demontáže nadstavby vysokozdvižnej plošiny INREKA na podvozku Multicar Fumo 4×4
  • nadstavby - vysokozdvižná plošina INREKA s podvozkom Multicar Fumo 4×4
  • detail uloženia demontovateľnej nadstavby na 4 čapoch na podvozku (systém KWS)
  • detail miesta odpojenia elektrického a hydraulického obvodu nadstavby od podvozku
  • odpojenie konštrukcie nadstavby od podvozku
  • samostatne stojaca nadstavba

KONTAJNEROVÝ SYSTÉM