Výmenné nadstavby

13-20131203154737
13-20131203154744
13-20131203154747
traktor-www

SYSTÉM KWS

  • prezentácia dočasnej demontáže nadstavby vysokozdvižnej plošiny INREKA na podvozku Multicar Fumo 4×4
  • nadstavby - vysokozdvižná plošina INREKA s podvozkom Multicar Fumo 4×4
  • detail uloženia demontovateľnej nadstavby na 4 čapoch na podvozku (systém KWS)
  • detail miesta odpojenia elektrického a hydraulického obvodu nadstavby od podvozku
  • odpojenie konštrukcie nadstavby od podvozku
  • samostatne stojaca nadstavba

KONTAJNEROVÝ SYSTÉM