Špeciálna vyrovnávacia plošina IPR 001

27-1
27-2

Základné parametre

špeciálne plošiny vyrovnávacie

VYROVNÁVACÍ MOSTÍK

Vyrovnávacia rampa IPR001 je koncipovaná ako stacionárna, so zdvihom okolo osi upevnenia. Zdvíhanie je zaistené priamočiarym hydromotorom. Dodávku tlakového oleja zaisťuje ručné hydraulické čerpadlo alebo hydraulické čerpadlo poháňané elektromotorom AC 230 V / 50 Hz alebo AC 3× 380 V / 50 Hz. Vyrovnávacia rampa IPR001 je nenahraditeľná v priemysle, energetike, veľkopredajniach a skladoch pri vykládke materiálu pomocou manipulačnej techniky z ložných plôch nákladných automobilov.