Súhlas so spracovaním cookies

Identifikácia správcu: spoločnosť INREKA PLOŠINY s.r.o., se sídlom Praha - Nové Město, Karlovo náměstí 317/5, PSČ 12000, IČO: 25521039, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, odd. C, vložka č. 162263.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím týmto s tým, aby vyššie uvedená spoločnosť (ďalej len „správca“) spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje (ďalej len osobné údaje), a to:

 • cookies

na účely:

 • štatistické (napr. doba vašej návštevy našich stránok, najčastejšie používaná časť webu a pod.),
 • preferenčné (napr. identifikácia prehliadača, jazykové nastavenie a pod.),
 • marketingové a reklamné (napr. personalizácia reklamy, štatistika vyhľadávania a pod.),
 • ostatné (iné nezaradené technické účely).

Súhlas je možné nastaviť pre všetkých (tlačidlo ,,Áno, súhlasím“, respektíve ,,Prijať všetky súbory cookies“ v prípade ďalšieho nastavenia) alebo iba na niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti), prípadne je možné zamietnuť všetko (tlačidlo ,,Nesúhlasím“, respektíve ,,Prijať iba nevyhnutné súbory cookies“ pri ďalšom nastavení).

Pri udelení súhlasu s marketingovými a preferenčnými cookies môže dochádzať k profilovaniu.

Poskytnutie údajov na účely spracovania podľa tohto súhlasu je dobrovoľné.

Berem na vedomie, že mám právo:

 • požadovať prístup k mojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia),
 • požadovať opravu či výmaz mojich osobných údajov (čl. 16 a 17 Nariadenia),
 • požadovať obmedzenie spracovania (článok 18 Nariadenia),
 • vzniesť námietku proti spracovaniu (článok 21 nariadenia),
 • na prenositeľnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia),
 • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Bol/a som poučený/á, že mám v súlade s Nariadením právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas pomocou tohto odkazu.

Všetky informácie vrátane možnosti výkonu svojich práv, spôsobu odvolania súhlasu a doby uloženia jednotlivých cookies nájdete v dokumente Cookies  a dokumentu Zásady ochrany osobných údajov.