5A635155-B640-4A9D-AB5F-9A0AE3BBAEDB.jpg

V spoločnosti INREKA PLOŠINY bola v minulom týždni odovzdaná kĺbová pracovná plošina IPK 14-3, v prevedení výmenné nadstavby.

Plošina umožňuje prácu vo výške 14 metrov a stranovom dosahu 7 metrov.

Na prianie zákazníka bola k plošine dodaná hliníková bedňa na náradie a elektropohon.

Viac o výmenných nadstavbách nájdete na:  https://www.plosiny-inreka.sk/nabidka-plosin/kloubove-plosiny/vymenne-nastavby